tisdag, mars 16, 2010

Rädda konsten åt alla!

Hej!
I dagarna startar Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarna en kampanj för att rädda folkrörelseprojektet Konst åt alla. Satsningen på konst i hela landet hotas av nedläggning efter regeringens drastiska nedskärningar. Nästa år försvinner hela stödet på 3,5 miljoner!

Sedan 1977 har KONST ÅT ALLA smyckat det offentliga rummet. Det ger barn, unga och vuxna chansen att möta konsten i hela landet - på bibliotek, i parker och på möteslokaler. Vi kallar det konst i verkligheten, konst utanför storstädernas museer och konsthallar.

Hjälp till att rädda konsten i verkligheten - protestera idag!

Med vänliga hälsningar
Gunno Sandahl - kulturchef Folkets Hus och Parker
Paula Hoffmann - konstansvarig Folkets Hus och Parker

Etiketter: